Stuvsta veteranmoped har upphört.

Frågor rörande pågående affärer maila: fetbrux8@gmail.com